2021 ruimte zien

(Her)waarderen van ruimte

2021 ruimte zien

(Her)waarderen van ruimte

Wonen, werken, ontspannen… het was dit jaar even anders. We hebben onze eigen woning, buurt of werkplek opnieuw leren kennen. Fijn dat adaptieve vermogen in ons ieder om te kunnen schakelen binnen steeds veranderende randvoorwaarden. De flexibiliteit van ruimtes wordt op de proef gesteld. Het is juist dit adaptieve karakter waar we ons als bureau graag voor inzetten.

Hoe richt je filmzalen in, wanneer je 1,5m afstand moet handhaven? Met de verbouw van Filmtheater de Fabriek zorgen we ervoor dat er straks meer bezoekers kunnen komen in een ambiance die nog steeds vertrouwd voelt.

Hoe blijven we met elkaar in contact, wanneer we fysiek meer afstand nemen? Videobellen met verschillende projectteams pakt best goed uit. Maar lesgeven op afstand voor kinderen is veel lastiger. In verschillende groepsgrootte komen ze bij elkaar op school of bij de buitenschoolse opvang. Een schoolgebouw beweegt mee met de veranderende onderwijsvisie.

Momenteel wordt in Kaatsheuvel Kindcentrum de Berk gebouwd, een compact gebouw, waar vanaf het schoolplein de kinderen verspreid binnenkomen. Leren in klaslokalen, op leerpleinen en het buitenlokaal, elke activiteit vindt zijn plek.

Komend jaar wordt er gestart met de bouw van Brede School Toermalijn. Ook deze kinderen staan te springen om samen in één gebouw te komen met peuterspeelzaal, kinderopvang en buitenschoolse opvang.

Komend jaar ontwerpen we graag aan gebouwen, waar we de ruimtelijkheid nu en in de toekomst zullen waarderen.