2023 ver·ruimend

2023 ver·ruimend

2023 is begonnen en vandaag zetten we de eerste pennenstreek weer op papier.

Een ver∙ruimend jaar, niet dat we alles groter gaan maken, maar wel een jaar waar we onszelf blijven ontwikkelen. En waarin het belangrijk is om na te denken met opdrachtgevers, overheid en adviseurs hoe we de actuele problematieken kunnen oplossen en welke rol architectuur daarin kan spelen.

Hoe kunnen we er voor zorgen dat die woningen daadwerkelijk gebouwd gaan worden en dat deze betaalbaar blijven? Door het aanbod passender te maken bij de vraag en attractiever, zodat mensen besluiten door te stromen naar een woning die beter past? En welke materialen kunnen we daarbij gebruiken om deze woningen gezond te laten zijn voor de omgeving? Kunnen we gebouwen hiervoor hergebruiken? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat de regelgeving praktisch kan worden ingezet en de kwaliteit verhoogd?

De vergrijzing zet door, kunnen we de gezondheidszorg bereikbaar houden voor een ieder? Gezondheidscentra in de wijk hebben naast een zorgfunctie vaak ook een sociale functie. De combinatie van disciplines versterkt elkaar en draagt bij aan de zelfredzaamheid van hun buurtbewoners.

Binnen deze inclusieve wijken draagt ook onderwijs bij aan de identiteit van de buurt. Enerzijds door de sociale verwevenheid met de bewoners, maar ook door de uitstraling en de multifunctionaliteit van het gebouw. Begin van 2023 leveren we Expertisecluster de Vaandel Zuid op in Heerhugowaard. Deze wordt mooi ingebed in de naastgelegen woonwijk. Waar de ontwikkeling, ieder op zijn/haar eigen manier, van het kind centraal staat.

Wil je sparren over wat wij met elkaar kunnen doen om ons in te zetten over de actuele thema’s binnen integrale teams. De thee staat klaar!