Aanpak

visie

Een stad is continue in beweging en vormt het grootste bouwwerk door mensenhanden gemaakt. Steden vragen vaak niet om grote omslagen maar kleine acupunctuur die waarde toevoegt op menselijke schaal. Dit kan gaan om nieuwbouw, maar steeds vaker gaat het om herbestemming. Leegstaande gebouwen op zoek naar een functie. Carree Architecten zet architectuur in om de stad te laten meebewegen met de huidige en toekomstige wensen. Een gebouw zo vorm te geven in de situatie, waar de gebruiker er trots op is.

“Wij voegen met een open blik waarde toe aan de stedelijke omgeving, spelend met de ruimte en context. Aan de hand van een onderzoekende aanpak en varend op de wensen van de gebruiker creëren we intelligente & ruimtelijke oplossingen.”

werkwijze

Elke context is anders en elke vraag is uniek. Carree Architecten vliegt de uitdaging breed aan op zoek naar een passend ontwerp. De vraag achter de vraag is hierbij van essentieel belang om tot de kern van de uitdaging te komen. De opdrachtgever als gebruikexpert en de architect als creatieve denktank vullen elkaar als gesprekspartners goed aan.

Door een procesmatige werkwijze wordt er structuur gecreëerd in de chaos van regels en wensen. Mede gevormd door de complexiteit van de opgave worden de juiste strategische partners uit het netwerk geselecteerd. De architect regisseert de samenkomst van de juiste disciplines en destilleert ten alle tijden de vraag van de gebruiker om tot een ruimtelijke oplossing te komen, waarin het een feest is om te verblijven.

diensten

Vanuit een creatieve en onafhankelijke invalshoek zet Carree Architecten hun brede kennis en ervaring graag in bij ruimtelijke opgaves:

planologisch onderzoek: locatieanalyse, huisvestingsmogelijkheden, massastudie, programmascenario's;

ruimtelijk ontwerp: beeldend schetsontwerp van nieuwbouw, uitbreidingen, transformaties en bouwkundige mogelijkheden;

uitwerken van het ontwerp: contacten met adviseurs, maken van werktekeningen (BIM), bestek en toetsing budget;

vergunningaanvraag: kennis van bouw-en regelgeving, samenbrengen van bouwdisciplines en ontzorgen van de opdrachtgever;

begeleiden processen: het bewaken kwaliteit, budget en planning, het inzichtelijk maken van keuzes en begeleiden van bouwprocessen.