Bureau

Oorsprong

Carree Architecten is opgericht in 1994 en is sinds 2004 gevestigd in het door henzelf getransformeerde Monumento Urbano te Zaandam. In een multidisciplinair team wordt er onder leiding van twee hoofdarchitecten met verschillende specialismen gewerkt aan een grote variatie van opgaven.

In de loop der jaren zijn diverse gebouwen gerealiseerd, variërend van een eenvoudige aanbouw aan een woonhuis tot de gecompliceerde herstructurering en transformatie van het 17.000 m2 grote Verkade-complex. Aansprekende projecten zijn o.a. het Zaantheater, basisschool de Piramide en diverse soorten woningbouw.

Mede door hun analytische aanpak en brede kennis over architectuur worden ze vaak gevraagd voor studies naar bestaande vraagstukken. Uitgevoerde onderzoeken zijn o.a. herbestemmingsopgave Noord-Holland en verduurzaming van de stedelijke omgeving.

De toekomst van de architectuur vraagt soms om af te stappen van gebaande paden en daarom hebben ze het ideeënlab opgericht dat fungeert als kweekvijver voor nieuwe fascinaties. Denken jullie ook mee?

Paul Carree

Paul Carree (TU Delft, 1981) gedreven architect met een grote fascinatie voor stedelijke complexiteit. Hij studeerde af op het Houtveld, een overgangsgebied tussen stad en landschap, met een eervolle vermelding. Daar begon zijn fascinatie voor stedelijke culturele ecologie. In de jaren'90 legde hij zich gedreven toe op stadsvernieuwing, met bewoners en voor bewoners betaalbare woningen realiseren. Juist bij deze opgave gaat het erom hoe individuele woningen worden opgenomen in een groter geheel. Analyse van stedelijke processen zijn dan onontbeerlijk, snel schakelen tussen programma en haalbaarheid. Het winnende ontwerp voor het Zaantheater bracht hem in 1993 naar Zaandam. De expertise opgedaan in de stadsvernieuwing kwam bij deze complexe opgave goed van pas.

Zijn ongeremde enthousiasme over de Zaanstreek zette hij in als mede-oprichter van Babel podium voor architectuur en vormgeving. Daarbij schakelt hij op verschillende schaalniveaus en obeserveert met veel plezier de stedelijke dynamiek.

Het herbestemmen van gebouwen loopt als rode draad door zijn werk. Met zijn expertise voor bouwtechniek, gevoel voor vormgeving en oog voor maatschappelijke tendensen gaat hij op zoek naar de ruimtelijke identiteit van de plek. Met een frisse blik verdiept hij zich elke keer weer in een nieuwe opgave

Nanine Carree

Nanine Carree (TU Delft, 2008) onderzoekend architect met een grote maatschappelijke betrokkenheid. Zij zet architectuur in om de stad te laten meebewegen met de (maatschappelijke) vraag van nu. Ontwerpen aan opgaven combineert zij met praktijkgericht onderzoek en de organisatie van discussie over maatschappelijke en vakgerelateerde thema's. Duurzaamheid, tijdelijkheid en zorg bracht zij onder de aandacht bij Stichting Babel, educatieve instellingen voor basisonderwijs en Podium voor Architectuur in de Haarlemmermeer. De veranderende rol van de architect is een thema waar zij zich mee bezig houdt als bestuurslid bij BNA Kring Alkmaar, de brancheorganisatie van architecten.

Nanine kijkt graag om haar heen en heeft naast Delft en Amsterdam gestudeerd aan de TFH in Berlijn en er ETSAV in Barcelona. Op deze laatste plek ontdekte ze haar fascinatie voor hoeken, een plek van interactie en identiteit.