Nanine Carree voorgedragen als lid van de beleidsadviescommissie van de BNA

Nanine Carree voorgedragen als lid van de beleidsadviescommissie van de BNA

Per 1 januari zal Nanine toetreden tot de commissie techniek & bouwregelgeving BNA. Deze beleidsadviescommissie adviseert het bestuur over de technische aspecten van de beroepsuitoefening, waaronder de bouwregelgeving. Als architect ben je een spin in het web, de schakel tussen verschillende bouwdisciplines en opdrachtgevers. Regelgeving kan zorgen voor een stimulans tot het bereiken van een hogere kwaliteit (economisch, sociaal, duurzaam etc). Maar soms ook een initiatief in de weg kan staan. Als klankbord wil Nanine met haar analytische en frisse blik op zoek gaan naar de juist balans door lokaal en landelijk met elkaar te verbinden. En de geluiden uit de praktijk te vertalen naar de juiste accenten in de regelgeving.