Publicatie 'verduurzaming van de stedelijke omgeving – de architect aan zet' online

Publicatie 'verduurzaming van de stedelijke omgeving – de architect aan zet' online

Veel naoorlogse woonwijken staan voor een probleem: ze zijn energietechnisch verouderd, slecht geïsoleerd en genereren dus – naast een hoge energierekening – een hoge CO2-uitstoot. BNA Onderzoek verkende welke rol architecten kunnen spelen in de verduurzaming van particulier woningbezit.

Samen met BNA Onderzoek en Eva Stache verkenden we welke rol architecten kunnen spelen in de verduurzaming van particulier woningbezit. Kan de architect zich als de spin in het web profileren bij verduurzamingsprojecten in bestaande wijken? Welke organisatievorm leent zich voor een dergelijk project?  Welke kansen en knelpunten doen zich voor en hoe kun je bewoners(groepen) enthousiast maken voor een duurzamere en comfortabelere woning?


De slotpublicatie is te downloaden via de website van de BNA.