Speuren naar warmtelekken in eigen wijk

Speuren naar warmtelekken in eigen wijk

Afgelopen weekend trok Carree Architecten samen met Stache Architectuur de wijk Westerwatering (Zaandam) in met een warmtebeeldcamera. Deze actie was in het kader van het zelf geïnitieerde project O2A stedelijke architectuurinterventies voor zuurstof. Waarbij wordt onderzocht op welke manier er een verduurzaamheidsslag gemaakt kan worden in de bestaande particuliere woningbouw. Samen met een groep bewoners wordt gekeken naar een maatregelenpakket. Met behulp van de warmtebeeldcamera werden koudebruggen geinspecteerd.