Expertisecentrum De Vaandel Zuid

Gebouw als dorp

Expertisecentrum De Vaandel Zuid

Gebouw als dorp

facts

  • locatie De Vaandel Zuid, Heerhugowaard
  • programma Expertisecentrum voor speciaal basisonderwijs cluster 3 en 4, 36 lokalen, revalidatie en sportvoorzieningen
  • oppervlakte 7100m2
  • ontwerp uitvoering

Op de huidige droogmakerijverkaveling ten noorden van Heerhugowaard aan de Westfrisiaweg komt het expertisecentrum. Een bijzondere samenwerking waar leerlingen van speciaal onderwijs cluster 3 en cluster 4 met de bijbehorende zorg van Stichting Aloysius en Heliomare Zorg en Onderwijs een nieuw gebouw krijgen.

Een gebouw waar onderwijs en zorg op maat binnen handbereik ligt: snoezelruimtes, therapiepaden, flexonderwijsruimtes, oefenzalen etc. In samenspraak met de gebruikers wordt er een inclusief, veilig, warm en kindvriendelijk gebouw gecreëerd dat in contact staat met de omgeving, zowel binnen als buiten het gebouw. Het expertisecentrum is opgedeeld in eilanden, onderbroken door de hoofdassen, die structuur en helderheid bieden aan de leerlingen. Het ‘gebouw als dorp’, waar verschillende onderwijs typologieën worden ingezet die passen bij de gevarieerde doelgroepen. Het multifunctionele hart in het centrum van het gebouw is erg licht en kan door flexibele wanden worden vergroot tot een grote zaal voor speciale evenementen. De doorstroming tijdens piekmomenten wordt bevorderd door de vele ingangen die verspreid zijn over het gebouw.

Het paviljoenachtige gebouw is geplaatst in het midden van de kavel. De architectonische uitstraling van het expertisecluster refereert aan de patchwork structuur van het polderlandschap. De geborgenheid wordt verkregen door de geleding van de massa. Waarbij horizontale baksteenstroken worden afgewisseld door verticale velden met kozijnen. De kwaliteit van de kavel wordt versterkt door het toepassen van veel groen. Zo heeft ieder klaslokaal op de begane grond zijn eigen tuintje, grenzend aan het schoolplein.