Herbestemmen Kerkgebouwen

een nieuwe functie voor iconen in de gemeenschap

Herbestemmen Kerkgebouwen

een nieuwe functie voor iconen in de gemeenschap

facts

  • locatie Wormerveer, Zaandijk
  • programma Herbestemmingspotentie van 2 kerkgebouwen
  • opdrachtgever parochie
  • oplevering 2013

Kerkgebouwen vormen een vertrouwd beeld in een wijk, dorp of stad, niet alleen voor de gelovigen maar ook voor de bewoners. Herbestemming kan op velerlei manieren waardevol zijn. Tijdens dit onderzoek zijn de realistische mogelijkheden van herbestemming bekeken van 2 kerkgebouwen in Zaanstad. Vanuit verschillende invalshoeken: cultuurhistorisch, (markt)vraaggericht, juridisch/ planologisch, ruimtelijk/ bouwkundig en financieel economisch is gezocht naar een duurzame oplossing met een passende functies, waarbij gekomen wordt tot een realistische en rendabele exploitatiemogelijkheden van het gebouw. Daarmee wordt langdurige leegstand, achteruitgang en verval voorkomen.&