IKC Fortuna

Een speels gebouw in een glooiend landschap

IKC Fortuna

Een speels gebouw in een glooiend landschap

facts

  • locatie Woensdrecht
  • programma Integraal kindcentrum met kinderopvang, BSO, peuterspeelzaal en sportvoorzieningen
  • oppervlakte 2500 m2
  • opdrachtgever Stichting Maatschappelijk Vastgoed
  • Aannemer Winters Bouw & Ontwikkeling

Midden in het groen krijgen basisscholen De Poorte en De Stappen een nieuw gebouw, IKC Fortuna, met bijbehorende ruimten voor sport en kinderopvang. De locatie van het nieuw te bouwen IKC Fortuna ligt op de groenzone tussen de Fortuinstraat, Berglaan en de sportvelden van voetbalvereniging WVV’67 in Woensdrecht.

Het integraal kindcentrum neemt de bestaande vormen van het landschap in zich op, wat de mogelijkheid biedt tot het ontwerpen van een speels gebouw. Het glooiende landschap is terug te zien in de split levels. De leerlingen voelen zich verbonden met elkaar door de centrale ontmoetingshal, waar interactie mogelijk is vanaf verschillende hoogtes. De jonge gebruikers kunnen hier ontdekken, spelen en performen. Het integraal kindcentrum biedt ruimte voor kinderen van 0-12 jaar om hun schoolloopbaan af te leggen, welke begint bij het kinderdagverblijf. Het gebouw is zo ontworpen dat leerlingen van wisselende leeftijden van elkaar kunnen leren. Zo hebben de bovenbouwleerlingen vanaf de leerpleinen zicht op het peuter-kleuterplein in de centrale hal.

Het gebouw bestaat uit verschillende zones die ieder hun eigen ruimtelijke karakter hebben. De kinderen werken aan hun ontwikkeling, zowel op het leerplein, middels bewegingsonderwijs als in het klaslokaal. De leerpleinen dragen bij aan het concentratievermogen wanneer leerlingen gezamenlijk of individueel aan het werk zijn. De oudste leerlingen hebben zowel binnen als buiten een leerplein. De groene omgeving heeft een positieve invloed op het leervermogen van de kinderen. Er is een veilige speelse omgeving gecreëerd, waar de leerlingen gedurende hun schoolcarrière een mooie ruimtelijke weg bewandelen.