IKC Toermalijn

Herkenbaar van verre, aaibaar van dichtbij

IKC Toermalijn

Herkenbaar van verre, aaibaar van dichtbij

facts

  • locatie Noordeinde, Wormerveer
  • programma IKC Toermalijn met kinderopvang, BSO en peuterspeelzaal
  • opdrachtgever Agora, Stichtig bijzonder Primair Onderwijs Zaanstreek
  • programma 300 leerlingen, 4 clusters en 3 groepen kinderopvang
  • opdrachtgever Ooms bouw en ontwikkeling
  • oplevering 2022
  • website Bezoek de website

De Zaan is dé structuurdrager van de streek. Het is eeuwenlang het middelpunt geweest van het economische, sociale en culturele leven. De nieuw te bouwen school ligt aan het Noordeinde en heeft vrij uitzicht over de “Wormer Zaan”.

Het is een compact en alzijdig gebouw, geplaatst aan de zuidkant van de driehoekvormige kavel. Het volume is zo gepositioneerd dat de lange zijde met de meeste onderwijsfuncties gericht is op de Zaan. De lijnvormige belijning van de daken wordt overgenomen van de industrie die er eerder in deze omgeving stond. De zaagdaken zorgen voor een verticaal accent in een horizontaal programma. Waarbij de daken georiënteerd zijn op het zuidoosten, gunstig voor de zonnepanelen. Enkele daklichten aan de noordzijde zorgen voor extra daglicht binnen het compacte gebouw.

De materialisering sluit aan bij de woningen van de Zeeheldenbuurt, warme baksteen met kleine accenten in de detaillering. Zo draagt het publieke gebouw bij aan de identiteit van de buurt door de sociale verwevenheid met de bewoners: herkenbaar van verre, aaibaar van dichtbij.

Het is een efficiënt gebouw, waar elke plek gebruikt kan worden voor het onderwijs. Een flexibel gebouw dat de onderwijsvisie versterkt. Waar ruimte is voor kleine en grote groepen om in een rustige setting uitleg te krijgen over de leerstof, samen te werken, onderzoek te doen, maar ook een plek waar alle kinderen samen kunnen komen.