Kerkencluster Zaanstreek

ruimtelijke en financiële analyse van herbestemming van kerkgebouwen als gevolg van de ontzuiling

Kerkencluster Zaanstreek

ruimtelijke en financiële analyse van herbestemming van kerkgebouwen als gevolg van de ontzuiling

facts

  • locatie Zaanstreek
  • programma tegengaan leegstand kerkgebouwen
  • opdrachtgever Bisdom Haarlem-Amsterdam
  • oplevering 2011

De laatste jaren komen er noodgedwongen steeds meer kerken leeg te staan. Het zijn religieuze bakens in stad en dorp, visueel eigendom van de samenleving met diepe culturele betekenis, maar ook economische waarde en financiële last. Tijdens de Internationale Biënnale Leegstand & Herbestemming is er voor het Bisdom Haarlem een integrale keuzestrategie ontwikkeld voor het kerkencluster Zaanstreek. Welke waarden en kansen zijn er aan de gebouwen toe te kennen? Welke kerkgebouwen moeten worden behouden voor de geloofsgemeenschap en welke afgestoten voor herbestemming?