Stadsvernieuwing

stedelijke complexiteit binnen betaalbare kaders

Stadsvernieuwing

stedelijke complexiteit binnen betaalbare kaders

facts

  • locatie Amsterdam en Den Haag
  • programma verschillende woningeenheden
  • opdrachtgever woningbouwcorporaties
  • oplevering jaren '80-'90

Stadsvernieuwingsprojecten zijn grote ingrepen in stedelijke gebieden. Hier wordt gezocht naar een evenwicht tussen geld, gebruik en architectonische inpassing. Juist bij stadsvernieuwing wordt ingespeeld op maatschappelijke processen die worden vertaald naar goede- en betaalbare woningen voor gewone mensen. Dit levert stedelijke ensembles op met een samenhang tussen het collectief en het individu.