verduurzaming stedelijke omgeving

Duurzaamheid toegankelijk maken voor particulieren

verduurzaming stedelijke omgeving

Duurzaamheid toegankelijk maken voor particulieren

facts

  • locatie bestaande woonwijken
  • opgave Verduurzaming van bestaande particuliere woningbouw
  • jaar 2014-heden
  • in samenwerking met Stache Architect en BNA Onderzoek
  • website Bezoek de website

De grootste opgave voor energieneutraliteit is op dit moment niet de nieuwbouw maar de bestaande bebouwing. Bestaande wijken krijgen te maken met vraagstukken rond energielasten en duurzaamheid. Bebouwing, infrastructuur, en de openbare ruimte met stedelijke beplanting en water, hebben elk hun aandeel in de vervuiling en CO2 uitstoot of juist het terugdringen van.

De overheid wil steden verduurzamen, maar particuliere woningeigenaren ondernemen tot nu toe weinig om hun huis energieneutraler te maken.
Waarom is dat en hoe kan het anders? Carree Architecten onderzocht samen met Stache Architect en BNA Onderzoek via een casestudy van acht projecten of en hoe architecten het initiatief, ontwerp en de coördinatie van verduurzamingsprojecten op zich kunnen nemen. Zij hebben hiervoor alle benodigde vaardigheden in huis met hun expertise op het gebied van ruimtelijke, bouwkundige, sociale en duurzaamheidsaspecten.
Daarmee verkeren ze in een sterke positie om een generieke benadering voor verduurzaming te bewerkstelligen.

De slotpublicatie van het project ‘verduurzaming van de stedelijke omgeving – de architect aan zet’ is te downloaden via de website van de BNA.