MFA Wormer De Omslag

vormgeven van ontmoeting in het dorpshart

MFA Wormer De Omslag

vormgeven van ontmoeting in het dorpshart

facts

  • locatie Faunastraat, Wormer
  • programma multifunctionele accommodatie: Scwo, Dienstencentrum en De Bieb
  • oppervlakte 1100 m2
  • opdrachtgever gemeente Wormerland
  • oplevering 2016

In het gerenoveerde winkelcentrum Plaszoom wordt plaatsgemaakt voor het nieuwe MFA Wormer. Een locatie waar de bibliotheek, het dienstencentrum en de Bieb gezamenlijk hun activiteiten zullen ontplooien. Het multifunctionele gebruik en de uitnodigende uitstraling staan centraal in het ontwerp.  De hoofdentree komt aan het marktplein te liggen, maar het MFA is binnen openingstijden ook toegankelijk vanaf de passage. Deze meerwaarde is benadrukt door langs deze passage uitnodigende ruimten als de foyer, expositie en de bieb te situeren. De foyer, grote zaal en de bewegingsruimte zijn bij grote evenementen met elkaar te verbinden. Op de hoek Talingstraat/Fuutstraat zijn de cursusruimten en kantoren gevestigd. De jeugd krijgt een ruimte, die middels een doos-in-een-doos cosntructie akoestisch is ontkoppeld van de rest. Een plek voor frisfeesten, filmavonden, maar waar ook djembélessen gegeven kunnen worden. Zo is er voor iedere activiteit een passende ruimte.