OBS Piet Hein

transformeren naar de nieuwe eisen en ruimtebehoefte van de school anno nu

OBS Piet Hein

transformeren naar de nieuwe eisen en ruimtebehoefte van de school anno nu

facts

  • locatie Elsrijk -West en Patrimonium, Amstelveen
  • programma Uitbreiding en restauratie basisschool met 4 lokalen en een nieuw hart
  • opdrachtgever Gemeente Amstelveen
  • oorspronkelijk bouwjaar 1951
  • aannemer K dekker bouw & infra
  • oplevering 2017
  • website Bezoek de website

Vanwege hogere leerlingprognoses en een nieuwe visie op onderwijs is Carree Architecten gevraagd om een ontwerp te maken voor de uitbreiding van OBS Piet Hein. Er is een bovenbouw- en een onderbouwlocatie met karakteristieke gebouwen uit de jaren '40. In de complexe stedenbouwkundige inpassing is op beiden locaties gezocht naar een massa die aansluit bij de architectuur van toen en het onderwijs van nu.

De locatie aan de Wibautlaan wordt momenteel gebouwd. Hier is gekozen voor een tweede entree en een centrale hal. Deze ruimtelijke ingreep verbindt de gymzaal met de rest van de school, zodat er een plek is voor samenkomst bij feestelijke evenementen. Een tweede ingreep is een voorzieningenstrook aan de gevel bij het schoolplein. Op deze manier ontstaan er werkplekken en nevenruimtes in het zicht van het lokaal. Zo ontstaan er plekken voor verschillende onderwijsvormen in een karakteristiek schoolgebouw. De uitbreiding met de 4 nieuwe lokalen kent een schilddak, die wat betreft maat en detaillering aansluiting zoekt bij de naastgelegen woningen en de oorspronkelijke architectuur van het schoolgebouw.