Massastudie Brede School Culemborg

stedenbouwkundige kaders opgesteld vanuit een visie voor een design&build constructie

Massastudie Brede School Culemborg

stedenbouwkundige kaders opgesteld vanuit een visie voor een design&build constructie

facts

  • locatie Culemborg-west
  • opgave Stedenbouwkundig PvE Brede School
  • opdrachtgever St. Maatschappelijk Vastgoed
  • jaar 2013

In het kader van de ontwikkeling van een nieuwe brede school in Culemborg-West is er een verkenning gedaan naar de ruimtelijke en juridische randvoorwaarden. Hiervoor is een Stedenbouwkundig Programma van Eisen opgesteld, die dient als kwalitatieve leidraad bij de design&build-aanbesteding van de Brede School. Met de massastudie, stedenbouwkundige visie en de omschreven beeldambities is reeds een bestemmingsplanwijzigingsprocedure in gang gezet, zodat deze reeds is doorlopen en geen belemmering speelt voor de aanbestedingsprocedure.

De brede school komt te staan in de Parkstrook. Een voorzieningenstrook waar het groen ruimtelijk om de voorzieningen heen stroomt. Deze voorzieningen zijn gelegen in kamers die van elkaar gescheiden worden door een zigzaggende waterpartij. Het nieuwe gebouw is een paviljoen in het landschap en komt op de huidige plaats van de Prins Bernhardschool. Het gebouw ligt iets terug van de Parklaan en de Poelslaan om zo het groene karakter van de Parkstrook naar de omliggende wijken te behouden.