Stationsplein Inverdan West

plein als intermediair tussen het variërend gebruik

Stationsplein Inverdan West

plein als intermediair tussen het variërend gebruik

facts

  • locatie Stationsplein-West Inverdan, Zaandam
  • programma plein
  • opdrachtgever eigen initiatief

Als bureau gevestigd aan de Westzijde van het station, ergert Carree Architecten zich al jaren aan de rommeligheid van dit gebied. Het is duidelijk een achterkant van het station. De bocht in de Houtveldweg, de verdraaiing van de bouwrichting en de dominante rol van de auto, heeft er voor gezorgd dat de huidige stedelijke inrichting, voornamelijk parkeren, nauwelijks een verblijfsfunctie kent. De vorm van de gebouwen en de wegenstructuur maakt dat deze openbare ruimte niet eenduidig is, deze vloeit weg tussen de gebouwen, geen kwaliteit maar kwantiteit. Door het stapelen van het parkeren en het toevoegen van programma, krijgt het plein wanden, dit komt de schaal van het plein ten goede.

Het nieuwe stationsplein wordt een intermediair tussen de verschillende gebruikersgroepen. Het plein kent twee hoofd­functies: overstap en verblijf. Zowel de inrichting van het plein als de functies rondom plein zullen hierbij een rol spelen. De plinten van de grotendeels verlaten kantoorgebouwen zullen worden geactiveerd met kleinere te verhuren ruimtes. Het plein krijgt een natuurlijke uitstraling met verschillende groen en zitelementen en een houten vloerkleed, verwijzend naar de voormalige houtzaagmolens van het houtveld.